Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

Kedves Látogató!


www.taskanet.hu internetes oldalon a jelen szerződés szerinti Eladó első osztályú minőségű termékek eladását valósítja meg. Ezen általános szerződési feltételektartalmazzák azokat a feltételeketamelyeket a webáruházban való vásárlással kapcsolatosan az 1. pontban részletezett Felek elfogadnak.

1. A szerződést kötő felek

1.1 A szerződést kötő felek az alábbiak:

Eladó

Cégnév: Competitor Kft.
Cím: 2040 BudaörsGervay Mihály u 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-733588
Adószám: 13405807-2-13
Bankszámlaszám: 11715007-20441461
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Telefonszám: 06-23-332-091
Faxszám: 06-23-232-496
Weboldal: www.taskanet.hu
E-mail: info@taskanet.hu

Vevő

az oldal jelen szerződés szerinti felhasználójaEladó és Vevő megnevezése együttrövidenFelek.

2. A szerződés tárgya

2.1 Felek a jelen szerződésben és a webáruházban meghatározott módon és feltételekkel egymással adásvételi szerződést kötnekamelynek alapján az Eladó köteles atermék tulajdonát a Vevőre átruházniés a terméket a Vevő birtokába bocsátanimíg Vevő köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenniAz adásvételtárgyának lényeges tulajdonságait az Eladó által működtetett honlap tartalmazzaahol a terméke méretemárkája és ára mellett a termék leírása és színes fotója ismegtalálható.

3. A szerződés létrejötte

3.1 A Felek közötti jogviszony a regisztrációs űrlap kitöltésévelaz űrlap kezelési felületén a szerződés létrejöttét eredményező kezelőfelületre kattintva jön létre.Regisztráció nélkül a webáruházban vásárolni nem lehetséges, a regisztráció azonban nem kötelezi a Vevőt vásárlásraés önmagában nem eredményez vásárlást.

3.2 Az Eladó vállaljahogy minden egyes megrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld Vevőnekamelyben tájékoztatja arról is, ha valamely termék márnem található meg a webáruház készletében. A termék adás-vételére vonatkozó jogviszony a megrendelés visszaigazolásával jön létre Felek között.

4. Felek jogai és kötelezettségei a regisztrációval és megrendeléssel kapcsolatosan

4.1 A Felek közötti jogviszony fennállása alatt -ideértve a regisztráció folyamatát is-  a felhasználó köteles a saját személyes adataités a megrendelés egyébadatait hibátlanulés az Eladó által megjelölt részletességgel és pontossággal megadniAmennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő pontatlanvagy valótlantartalmú adatot közöltilletve valamely adatot nem adott meg, jogosult a Vevő hozzáférését részlegesenvagy teljes egészében korlátozniilletve megszüntetniFelekmegállapodnakhogy az adatok pontatlanvagy valótlanvagy hiányos megadásából keletkező bármilyen kárvagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladó kizárja.

4.2 Vevő kötelezi magáthogy a regisztráció és a megrendelés során meghatalmazottat nem vesz igénybeazaz a Vevő személye megegyezik a regisztrációs űrlapbanfeltüntetett személlyelFelek megállapodnakhogy ezen rendelkezés be nem tartásából keletkező bármilyen kárvagy költség megtérítése iránti felelősségét Eladókizárja.

4.3 Az Eladó jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon, vagy személyesen egyeztetni. Amennyiben Eladó az adategyeztetés során azt a véleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy a Vevő nem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételárának megfizetésére,vagy a termék átvételére, az Eladó jogosult a megrendelés teljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani. Amennyiben a megrendelés már visszaigazolásra került, Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni. Utóbbi esetben Eladó a Vevő által korábban már megfizetett vételárat köteles 5 (öt) munkanapon belül visszatéríteni. Felek megállapodnakhogy az ilyen visszatérítés esetén Vevő kártérítés, késedelmi kamat, vagy költségei (pl. bankköltség) megfizetését Eladótól nemkövetelheti, figyelemmel arra is, hogy a megrendelés teljesítésének visszautasítására, vagy a szerződéstől való elállásra saját magatartása következményeként került sor.

4.4 A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 8 napon belül a Vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában az Eladónak visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei (pl. bankköltség) megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszaszolgáltatást saját maga kérte. Az elállás folyamata a 8-as pontban van részletezve.

5. Szállítási feltételek és költségek 5.1 Házhozszállítás
5.1.1 A termékek kiszállítását a GLS futárszolgálat végzi.
Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül a terméket a GLS futárszolgálatának kiszállításra átadja. A GLS Hungária futárszolgálata az árú felvételét követően az első kézbesítést 1 (egy) munkanapon belül vállalja.

5.1.2 A megrendelt termékek kiszállítását az Eladó a GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szolgáltatását igénybe véve végzi. Minden küldemény a szállítás alatt esetlegesen bekövetkezendő bármilyen káresemény ellen biztosítva van, a biztosítás költsége a megrendelt termék szállítási költségének részét képezi. 

5.1.3 Abban az esetben, ha a küldemény kézbesítése első alkalommal nem jár sikerrel, a GLS írásbeli értesítő formájában tájékoztatja a címzettet erről a tényről. Ezt követően a GLS a következő munkanapon ismét megkísérli a kézbesítést. Ha ez is sikertelen a Vevőnek még lehetősége nyílik arra, hogy a második írásbeli értesítő elhelyezése utáni hét munkanapon belül a GLS-vel telefonon megbeszéljen egy harmadik időpontot, amikor átveheti a küldeményt. Ha ez az időszak letelik a küldemény visszaszállításra kerül az eladóhoz.

5.1.4 A szállítás díja 920 Ft csomagonként, GLS csomagpont esetén 760 Ft  az utánvétes fizetés esetén az utánvét értéke 180 Ft csomagonként. Amennyiben az egyszeri vásárlási érték meghaladja a 18.000 Ft-ot a szállítás és az utánvét ingyenes.

5.1.5 Pénzvisszatérítés Vevőnek a visszatérítésre rendelkezésre álló határidő kezdetéig tett ellentétes rendelkezése hiányában arra a számlára történik, amelyről a fizetés érkezett. Vevő haladéktalanul köteles Eladónak bejelenteni, ha a bankszámlája száma megváltozott. Felek megállapodnak, hogy Eladó nem tartozik felelősséggel a bejelentés késedelméből, vagy elmaradásából keletkező semmilyen kártérítés, vagy költség iránt, figyelemmel arra, hogy erre a Vevő magatartása következményeként került sor.

5.1.8 A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is. 5.2 Helyszíni átvétel 5.2.1 Budaörsön előzetes egyeztetés után lehetséges az átvétel. 5.2.2 A helyszíni átvételnek nincs plusz költsége.

6. Fizetési feltételek

6.1 A termék vételárárnak és a szállítási díjnak a megfizetése utánvéttel, vagy előzetes banki átutalással lehetséges.

6.2 Az utánvéttel való fizetés a termék átvételével egy időben, az átvétel helyén történik, a GLS Hungária Kft. mindenkori üzletszabályzata szerint.

6.3 Előzetes banki átutalás esetén a Vevő a megrendelés visszaigazolását követően, amely tartalmazza a szállítási díjat is, az Eladó OTP Bank Zrt-nél vezetett 11715007-20441461 számú számlájára utalja át a vételárat. Eladó mindaddig nem köteles a szállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nem érkezett.

6.4 Eladó ugyanazon Vevő által, ugyanazon napon és ugyanazon rendelési számmal eszközölt 18 000 Ft feletti vásárlás esetén a Vevő által megadott szállítási címre való postai szállítás első megkísérlésének költségét  illetve az utánvét költségét elengedi.

7. Hibás teljesítés

7.1 Eladó kötelezettséget vállal, hogy kizárólag eredeti, ellenőrzött forgalmazótól származó, márkanévvel ellátott, szállítás előtt külön ellenörzött, hibátlan minőségű terméket értékesít.

7.2 Ha a megrendelt termék mégis hibás, vagy a szállítás során megsérült, vagy a rendeltetés szerinti használat során még a szavatossági idő lejárta előtt meghibásodik úgy a Vevő ezt telefonon vagy e-mailen (info@taskanet.hu) jelzi az Eladó felé. Az Eladó 3 munkanapon belül a Vevő által kért helyen és időben a GLS Hungária Kft. futárjával a hibás árut felveteti és elszállíttatja. Az árú visszaérkezését követően az Eladó a terméket megvizsgálja és amennyiben a reklamáció jogos, úgy az alábbiak szerint járunk el.
A jogosan visszaküldött termék a probléma jellegét illetően alapvetően két féle lehet:

7.2.1. Javítható hiba

Ebben az esetben a terméket az Eladó szakműhelyében megjavíttatja, és a visszaérkezést követő 15 munkanapon belül saját költségén azt a Vevőnek újra kiszállítja.

7.2.2. Nem javítható hiba

Ebben az esetben a Vevő döntése alapján az Eladó a hibás árut kicseréli (amennyibe erre az Eladónak lehetősége van), vagy a Vevőnek a vételárat visszafizeti.

Abban az esetben, ha a reklamáció az Eladó szerint nem jogos illetve ha szándékos rongálás gyanúja merül föl, a kérdéses termék - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - független laboratóriumi vizsgálatra kerül, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg.

8. Elállás joga

A csomagküldő internetes vállalatokra vonatkozó jogszabály értelmében a Vevőnek joga van az áru átvételét követő 14 naptári napon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállni. A Vevőnek a jogszabály szerint az elállási szándék jelzésétől 14 naptári napon belül vissza kell szolgáltatnia a terméket az Eladónak. Ebben az esetben az Eladó köteles az áruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az elállást, ill. az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A Vevő pedig köteles az árut nem használt, eredeti állapotában, eredeti csomagolásában és a kapott számlával együtt az Eladónak visszaszolgáltatni és viselni az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A taskanet.hu használt terméket nem vesz vissza.

Abban az esetben, hogy ha a Vevő az árú átvételét követően eláll a vásárlási szándékától azt az Eladónak írott formában (e-mail: info@taskanet.hu) a rendelésszámra hivatkozva jeleznie kell. Ekkor a Vevő dönthet, úgy, hogy a vételár visszatérítése helyett a vételárat valamely más az áruházban szereplő termékre levásárolja. Ebben az esetben a Vevő által újonnan választott termék kiszállítási költségét az Eladó átvállalja.

9. A szerződés hatálya és megszűnése

9.1 Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.

9.2 A Felek bármelyike jelen szerződést azonnali hatállyal bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben Vevő már újabb rendelést nem tehet, azonban a már megrendelt áruk kiszállítása, értékesítése a jelen szerződés szerint történik.

9.3 A szerződés 9.2 pontjában foglalt rendelkezések a szerződés megszűnésétől függetlenül hatályban maradnak.

10. Garancia

10.1 Jelen szerződés határozatlan időre jött létre.A Táskanet.hu webáruház az általa forgalmazott valamennyi termékre 6 hónap szavatosságot vállal.

11. Adatvédelem

11.1 Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat a regisztráció időtartama alatt, a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

11.2 Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza.

11.3 Az azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatok törlése a webáruház honlapján  a jelen szerződés hatályosságától függetlenül közvetlenül kérhető.

11.4 A regisztráció során Vevőnek lehetősége van e-mail hírlevelet kérni. Az Eladó hetente hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Vevőket, akik a hírlevél küldését kérték.

11.5 Vevőnek lehetősége van arra, hogy bármely általa kiválasztott termékről - saját nevében és e-mail címével értesítést küldjön harmadik személynek. A rendszer az így értesített harmadik személy adatait és a levelet nem rögzíti.

11.6 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Competitor Kft.
2040 Budaörs, Gervay Mihály u. 2.
Tel.: 06-23-332-091
Fax: 06-23-232-496
E-mail: info@taskanet.huNyitvatartás: H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-13:00, Szo-V: zárva 

12. Egyéb rendelkezések

12.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a regisztrációs folyamat elvégzésével kifejezetten elismeri.

12.2 Felek megállapítják hogy a regisztráció során Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeket megismerni, és a regisztrációs folyamat befejezettségével Vevő ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadta.

12.3 Felek a jelen általános szerződési feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak minden olyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

12.4 Felek törekedne a jelen szerződés teljesítése folyamán felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Abban az esetben, ha erre mégsem lenne mód, Felek a jelen általános szerződési feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak.
12.5 A www.taskanet.hu weboldalon található összes tartalom, beleértve a termék képeket és termék leírásokat, a Competitor Kft. kizárólagos tulajdona. Ezen tartalmak más fél általi kereskedelmi célú felhasználása tilos és jogi következményeket von maga után.
Competitor Kft.

Budapest, 2007. Február 20.

 

Adatvédelem

11. Adatvédelem

11.1 Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevő által megadott személyes és egyéb adatokat a regisztráció időtartama alatt, a vásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. A Vevő tudomásul veszi, hogy a honlap látogatása során Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

11.2 Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetve az említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációt követően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza.

11.3 Az azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatok törlése a webáruház honlapján  a jelen szerződés hatályosságától függetlenül közvetlenül kérhető.

11.4 A regisztráció során Vevőnek lehetősége van e-mail hírlevelet kérni. Az Eladó hetente hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Vevőket, akik a hírlevél küldését kérték.

11.5 Vevőnek lehetősége van arra, hogy bármely általa kiválasztott termékről - saját nevében és e-mail címével értesítést küldjön harmadik személynek. A rendszer az így értesített harmadik személy adatait és a levelet nem rögzíti.

11.6 Az adatkezelő adatai, elérhetősége:
Competitor Kft.
2040 Budaörs, Gervay Mihály u. 2.
Tel.: 06-23-332-091
Fax: 06-23-232-496
E-mail: info@taskanet.huNyitvatartás: H-Cs: 8:00-16:00, P: 8:00-13:00, Szo-V: zárva

Rendelés folyamata

A RENDELÉS FOLYAMATA

Regisztráció: Az áruházunkban történő első vásárlásához szükséges, hogy regisztrálja magát. Ez
kétféle módon lehetséges:

a regisztráció nevű menüpontra kattintva megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat vagy
a rendelés menete közben a Rendelés feladás-ra kattintás után teheti meg a regisztrációt.
A könnyebb kezelhetőség érdekében termékeinket kategóriákra bontottuk, illetve a "Keresés"
segítségével pillanatok alatt rátalálhat a keresett árura.

Termékeinkről részletes információt talál ha a termék fotójára kattint.
Miután kiválasztotta a megvásárolni kívánt terméket és a mennyiséget, tegye bele a kosárba az adott
terméknél megjelenő "Kosárba" feliratra kattintva.

Miután befejezte a vásárlást az oldal jobb felső részén található "Kosár" feliratra kattintva tudja
véglegesíteni és feladni a rendelését, ekkor még változtathat a Néven és a Címen, beállíthatja, hogy
milyen fizetési módot szeretne használni, illetve itt használhatja fel meglévő bónuszpontjait és
kuponját.

Végül a lap alján található Megrendelés elküldése-re kattintva befejezte a megrendelést.

Fontos! A kosárba gyűjtött termékek és darabszámuk módosítására, ill. törlésére lehetősége van
mindaddig, amíg a "Megrendelés elküldése"-re kattintva be nem fejezte a megrendelését.

Visszaigazolás: minden egyes megrendelésről visszaigazolást küldünk Önnek, és tájékoztatjuk arról is,
ha valamelyik termék esetleg nem elérhető.

Webáruház készítés